ODRŽANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Gornji Bogićevci 25.08.2017.  MV

U četvrtak 24.kolovoza održana je 2. sjednica općinskog vijeća Gornjih Bogićevaca . Na početku sjednice Željko Klarić je obavijestio predsjednika vijeća i sve vijećnike te načelnika i njegovu zamjenicu da je stranka Mirko Duspara osnovala klub vijećnika kojem će predsjedavati Ivana Jeftić. U aktualnom satu načelnik Pavo Klarić je izvjestio o događanjima nakon konstituirajuće sjednice. Među ostalim je rekao kako radovi na igralištu u Dubovcu s parkiralištem i pješačkim stazama i asfaltnim većim igralištem kasne i kako će izvođač očito morati platiti penale zbog toga. Ukupna vrijednost projekta je  955.396,50 kn od čega se na niskogradnju odnosi 801. 646,50 kn na   elektroradove oko 130.000,00 kn te nadzor 23.750,00 kn. Iz Ministarstva regionalnog razvoja je osigurano 400.000,00 kn, dio se sredstava očekuje od Brodsko-posavske županije a ostatak će financirati Općina Gornji Bogićevci.

Drugi veliki projekt je pješačka staza u Smrtiću koja će biti povezana s onom već izgrađenom u Orašju te s Trnavom za što će trebati izgraditi dva pješačka prijelaza. Natječaj je raspisan i projekt bi trebao krenuti krajem  mjeseca rujna. Radovi će trajati 70 radnih dana . Procjenjena vrijednost projekta je 990.000,00 kn a financirat će se iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  u iznosu od 150. 000,00 kn, dio se očekuje od Brodsko-posavske županije a ostatak je osiguran u proračunu općine. Društveni dom u Trnavi je pod krovom . U tu je svrhu povučeno  300.000,00 kn iz Ministarstva regionalnog razvoja. Raspisan je pozivni natječaj za ugradnju stolarije,  odabran je izvođač i za to je osigurano u proračunu općine 85.000,00 kn . Radovi moraju biti izvedeni do kraja godine. U pripremi je projektna dokumentacija za vatrogasni dom u Gornjim Bogićevcima te za rekonstrukciju Doma i igrališta u Kosovcu. Klarić je rekao kako je s Brodsko-posavskom županijom potpisan Sporazum o sufinanciranju Kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima .  Županija će osigurati 50 % sredstava , općina 30 % a krajnji korisnici 20 %. Klarić je napomenuo i kako gospodarska zona Brezine funkcionira a novina je da je tvrtka Sinusoida konačno dobila građevinsku dozvolu za pogon za preradu otpadnog drveta i bioostataka i proizvodnju električne energije . Tvtka je registrirana u Bogićevcima 4 godine i cijelo to vrijeme čekaju građevinsku dozvolu što sve govori o hrvatskoj administraciji reako je Klarić. Radi se na rješenju vraćanja Poljoprivredne zadruge pod okrilje općine . Vijećnik stranke Mirko Duspara Matija Krstanac je pitao hoće li tvrtka Sinusoida koristiti trupce ili šikaru i drugi bio otpad, jer je trupaca malo na području općine, na što je načelnik odgovorio da pretpostavlja da će koristiti uglavnom trupce i ostali bio otpad s obzirom da je investicija vrijedna 12 milijuna Eura sasvim je sigurno da su mislili o sirovini u skladu s ekološkim održanjem i EU -parametrima. S obzirom da će imati viška toplinske energije traže ulagače koji će koristiti tu toplinsku energiju primjerice vlasnike plastenika, proizvođače povrća ili za proizvodnju peleta. Ivana Jeftić, također iz stranke Mirko Duspara je pitala može li općina iznaći dio sredstava za nabavku udžbenika? Klarić je odgovorio kako će uskoro u dogovoru s ravnateljicom OŠ najprije utvrditi o kojem je broju učenika riječa te da će se u sljedećem razdoblju osigurati dio sredstava ali ne samo za prvašiće nego i za učenike od 1-do 4. razreda.  Željka Klarića iz iste stranke je zanimalo hoće li se prijeći prag od 20 % izvornog proračuna za plaće službenika i namještenika i hoće li doći do formiranja komunalnog poduzeća. Načelnik Klarić je odgovorio kako će sigurno doći do probijanja limita od 20 % jer je izvorni proračun mali i ta vladina odredba nije dobro usklađena sa svim JLS-e jer primjerice mala općina na Jadranu s 1500 stanovnika ima izvorni proračun od 20 i više milijuna kuna pa je lako isplatiti plaće i za 20 zaposlenika do spomenutog limita a male općine u Slavoniji praktički životare. Po pitanju formiranja komunalnog poduzeća načelnik je rekao kako postoje veliki izgledi po tom pitanju te da je u tijeku razrada tog projekta.

U nastavku sjednice  jednoglasno su Izabrani članovi radnih tijela općinskog vijeća. Za predsjednika Odbora za Statut i poslovnik imenovan je Stipo Šugić, a za članove Matija Krstanac,Marica Begić, Bernard Lang i Ksenija Oršulić. Predsjednica Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana je Dragica Bilandžić a članovi su Ivana Jeftić, Veselko Šugić, Ivo Barišić i Slobodan Pintarić.Za predsjednika  Odbora za financije i proračun imenovan je Željko Klarić, a za članove Stipo Šugić i Josip Bungić. Pročelnica JUP-a Mara Klarić podnijela je izvješće o Izvršenju proračuna Općine za prvo polugodište tekuće godine te rekla da su u tom razdoblju ostvareni ukupni prihodi u iznosu od  1.897.626,00 kn odnosno gotovo 30 % plana i rashodi u iznosu od 1.225.302,00 kn ili oko 20 % godišnjeg plana. Pojasnila je detaljno po stavkama izvršenje a nakon rasprave i nekoliko pojašnjenja polugodišnje izvršenje proračuna je jednoglasno  usvojeno. Pročelnica je obrazložila i prvi rebalans proračuna općine te naglasila kako se planirani prihodi povećavaju za 174.010,00  kn pa je novi plan 6. 488.710,00 kn.  Povećanje se odnosi na prihode od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta. U isto vrijeme se smanjuju rashodi za 23.770,00 kn i planiraju se u iznosu od 1.918.130,00 kn. Povećavaju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 691.750,00 kn i planiraju se u iznosu od 5 .005.650,00kn . Riječ je o povećanju troškova za izgradnju rasvjete na igralištu u Dubovcu i povećanju troškova za pješačku stazu u Smrtiću . Ranije je planiran  višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 200 000 kn, a sada u novom planu se planira koristiti višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 293. 970,00 kn rekla je Klarić. Vijećnici su nakon kraćih pojašnjenja jednoglasno usvojili rebalans. Načelnik Klarić je rekao  kako će do kraja godine sasvim sigurno biti  potrebe za najmanje još jednim izmjenama i dopunama proračuna.

S obzirom da je nakon prošlih izbora Dragana Knežević  počela funkciju  zamjenice načelnika obnašati kao profesionalac ( do sada je u prethodnom mandatu bila potpuni volonter bez naknade) izmjenjen je i Prijedlog Odluke o plaći i naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika načelnika. Ova je odluka usvojena sa sedam glasova za i tri suzdržana. Vijećnici su nakon duže i konstruktivne rasprave dali ovlaštenje načelniku pavi Klariću da pregovara u ime općine o pripajanju društava Slavča i Regionalni vodovod Davor -Nova Gradiška  te formiranju društva Vodovod Zapadna Slavonija pri čemu su iz tih društava tražili da novoformirano poduzeće bude jedini isporučitelj vodnih usluga na području općine. Naime vijećnici su kao i načelnik mišljenja da nije pošteno da općina novoj tvrtki  ustupi mrežu te da se ne zna cijena i kvaliteta vode za građane a zauzvrat dobije mizeran upravljački udio. Još je veći problem što su dvije spomenute tvrtke koje se pripajaju veliki gubitaši što znači da bi općina morala sanirati dio gubitaka što je u poslovnom svijetu praktično samoubojstvo ako nemate proračun koji to može podnijeti. Sukladno odluci vijeća , načelnik će pregovarati o detaljima a vijeće će donijeti konačnu odluku hoće li ili neće općina ući u to novo društvo. Sličnog su mišljenja i vijećnici Okučana, Dragalića i Stare Gradiške.  U točki različito vijećnik stranke Mirko Duspara Željko Klarić je predložio da se sukladno financijskim mogućnostima izgrade dječji otoci s igračkama na nekim lokacijama na području općine kako bi se djeca imala gdje igrati, a također je predložio da se uredi staza na groblju u Bogićevcima . Načelnik je rekao da  se nada kako će uređenje središnjeg groblja kao i groblja u Kosovcu gdje je spomenik Grigoru Vitezu  uskoro  biti rješeno bilo putem natječaja prema Ministarstvu kulture ili na neki drugi način. Vijećnik Matija Krstanaca je rekao kako očekuje da se pješačka staza u Smrtiću napravi kvalitetnije nego ona u Bogićevcima.Dragica Bilandžić (HDZ) je pitala što je s projektom “Pomoć u kući za stare i nemoćne”  a načelnik i pročelnica su odgovorili da je stopiran jer je Vlada pokrenula projekt “Zaželi” u kojem će na dvije godine na području Općine biti zaposleno nekoliko žena na tim poslovima.

Ovaj unos je objavljen u VIJESTI. Bookmarkirajte stalnu vezu.