ODRŽANA POSLJEDNJA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA U OVOM SAZIVU

autor MV – sva prava pridržana

U utorak 28. ožujka je održana 19. sjednica općinskog vijeća u Gornjim Bogićevcima- posljednja u ovom sazivu. Nakon usvojenog zapisnika s prethodne sjednice i dnevnog reda tekuće u aktualnom satu izvješće o aktivnostima općinskih službi i tijela od posljednje sjednice podnio je  načelnik Pavo Klarić. Naglasio kako su radovi na društvenom domu u Trnavi u kašnjenju zbog niskih temperatura tijekom prva dva mjeseca ove godine, ali su nastavljeni i očekuje se da će dom biti pod krovom s neznatnim zakašnjenjem.  Raspisan je javni natječaj za izgradnju malonogometnog igrališta, parkirališta, vrtne sjenice i ostalih sadržaja u naselju Dubovac .Što se tiče ishođenja građevinske dozvole za pješačku stazu u Smrtiću , nastala je nova situacija rekao je Klarić i pojasnio kako je dobiven dopis iz Hrvatskih voda da sada ne treba pribavljati lokacijsku dozvolu nego se odmah može ići na građevinsku pa su svi sudionici u projektu obaviješteni o istom.Dokumentacija za izgradnju društvenog doma u Kosovcu i ostalih sadržaja je gotova i u postupku je ishođenje dozvole. U tijeku je popis arhivske građe na čemu su zaposlene dvije osobe na trideset dana po ugovoru o djelu. Posao mora biti gotov kraja travnja ove godine rekao je načelnik .Komunalni pogon je započeo s čišćenjem odvodnih kanala u Smrtiću, krpanjem i popravkom poljskih i šumskih  puteva s materijalom koji je iskopan prošle godine u Starom kraju, Doljnjaku i Karlovcu. Posađen je drvored ispred mrtvačnice višegodišnjim sadnicama. Dovršen je i stavljen privremeni  zamjenski objekt na stadionu NK Slobode i pripremljen električni priključak tako da će se kad novi objekt bude izgrađen moći odmah priključiti na el.energiju. I za ovu godinu je kandidiran nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Sv. Ivan –Trnava , odnosno utvrde Bedem za što je Ministarstvo odobrilo 80.000,00 kn, a od BPŽ se očekuje dodatnih 10. 000,00 kn. Radove će izvoditi zaposlenici Gradskog muzeja Nova Gradiška. Narodna knjižnica i čitaonica je također od Ministarstva kulture za programe dobila odluku za sufinaciranje u iznosu od 49 .000,00 kn. U pripremi su javni radovi i primanje jednog pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa. Smanjeni su računi za odvoz otpada zbog mjera nove vlade ali su i prihodi općine od poreza zbog mjera vlade smanjeni za trostruko, što u budućnosti , nastave li se mjere tako provoditi može dovesti do problema oko isplate plaća iz temeljnih prihoda općine. U nastavku je  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Mara Klarić obrazložili Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna OpćineGornji Bogićevci   za 2016. godinu. Pročelnica je rekla kako su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 3. 960. 934,00 kune što iznosi 100,28 % od planiranog i rashodi u iznosu od 3.604.609,00 kn što je 98,6 % od planiranog te je ostvaren višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 356.325,00 kn ili 118,77 posto od planiranog . Pročelnica je nastavila detaljno obrazlagati stavku po stavku pa nakon njenog izlaganja nije bilo značajnijih pitanja .Voditeljica Narodne knjižnice i čitaonice Grigor Vitez Jasminka Klarić je ukratko vijećnike upoznala s izvršenjem financijskog plana i programa knjižnice za proteklu godinu pa je Prijedlog izvršenja proračuna za 2016. godinu nakon toga jednoglasno usvojen .

Prijedlog sporazuma o podjeli imovine, prava i obveza općine GB i općine Dragalić pojasnio je načelnik Klarić te rekao kako je riječ o potraživanjima općine Dragalić od kada se je odvojila od Općine Gornji Bogićevci . Ti su zahtjevi ostali na papiru još od 1997. godine i tek evo nakon gotovo dvadeset godina arbitražna komisija je pokrenula rješavanje tog spora dogovorno između općina. U konačnici ostao je sporan iznos financijskih sredstava na računu Općine Gornji Bogićevci  na dan formiranja Općine Dragalić a koji je tada iznosio 115.000,00 kn. Sukladno broju stanovnika koji se formiranjem općine Dragalić nalazio na području Općine Gornjih Bogićevaca i broju stanovnika na području Općine Dragalića Ministarstvo financija je dalo prijedlog da se tako podijeli i spornih 115.000,00 kn. Na području Gornjih Bogićevaca tada je živjelo 63,5 % stanovnika a na području Dragalić 36,5 % stanovnika bivše općine Gornji Bogićevci pa bi prema prijedlogu na ime pokretnina Općina G.Bogićevci kompenzirala i isplatila jednokratno Općini Dragalić iznos od 61.320,60 kn po potpisu sporazuma, a Općina Dragalić na ime kompenzacije prihvati i dio ulaganja općine G.Bogićevci u izgradnju mrtvačnice u naselju Trnava kojom se koriste građani naselja Medari općine Dragalić u iznosu od  62.500,00 kn. Prijedlog je jednoglasno usvojen , preostaje vidjeti hoće li vijećnici općine Dragalić prihvatiti navedeni prijedlog na sjednici vijeća koja će biti održana 29.ožujka.

Usvojena je i analiza sustava civilne zaštite na području općine , te smjernice za organiziranje i razvoj  sustava zaštite i spašavanja na području općine u razdoblju od 2017. do 2021. godine. Nešto duže trajalo je pojašnjavanje Prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Gornji Bogićevci. Načelnik Pavo Klarić je u obrazloženju među ostalim rekao kako se većina nerazvrstanih cesta vodi kao vlasništvo RH i u slučaju bilo kakvih radova , kandidiranja na natječaje potrebno ih je prevesti u vlasništvo općine. Prema navedenom prijedlogu samo neke ceste , poljski i šumski putevi  će se uvrstiti u nerazvrstane ceste a popis će se prema potrebi moći proširiti. Odluka sadrži i  i prekršajne odredbe pa će se kako je rekao načelnik kazniti obrtnici ili  fizičke osobe novčanom kaznom u iznosu od 3. 000,00  a pravne osobe s 5. 000,00 kn ako obavljaju bez znanja JUP-a općine izvanredni prijevoz teških tereta koji mogu oštetiti cestu, obavljaju bez odobrenja JUP-a priključak na nerazvrstanu cestu, obavlja radove građenja na zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste, gradi ogradu višu od 160 cm, radnjama onemogući preglednost ceste ili križanja nerazvrstanih cesta s javnom cestom ili željezničkom prugom, redovno ne održava cestovne jarke uz svoje zemljište, privremeno zauzme cestu radovima na njenom zemljišnom pojasu bez suglasnosti JUP-a , nanosi blato prilikom silaska s oranica traktorima i drugim strojevima , prilikom prijevoza tereta oštećuje cestu raznim materijalima i još niz drugih radnji. Prijedlog odluke je usvojen jednoglasno kao i odluka da se grbom općine ove godine nagradi Marijan Lazić iz Gornje Letine koji je tijekom rata i obnove pomogao u donacijma iz Švicarske  DVD-u GB, NK Slobodi i samoj općini Gornji Bogićevci. Na kraju sjednice predsjednik vijeća Stipo Šugić se zahvalio vijećnicima na suradnji u ovom mandatu.

 

 

Ovaj unos je objavljen u VIJESTI. Bookmarkirajte stalnu vezu.